|DỰ ÁN| TỔNG QUAN DỰ ÁN TRANCHESS

TRANCHESS

TRANCHESS LÀ GÌ?

Tranchess là dự án làm về mảng Asset Management cho phép người dùng có thể tham gia quản lý danh mục đầu tư của mình tốt hơn bằng cách khai thác lợi nhuận ở các mức rủi ro khác nhau thông qua 3 dạng loại token QUEEN, BISHOP và ROOK.

Khái niệm Tranchess lần đầu tiên được hình thành vào đầu năm 2020 và dự án chính thức ra mắt vào tháng 6 năm 2021. Tên gọi Tranchess được lấy cảm hứng từ trò chơi cờ vua. Ngoài ra, cái tên này còn được dựa trên khả năng đáp ứng các nhu cầu rủi ro khác nhau của người dùng của các quỹ tranche.

Mục tiêu của Tranchess là cung cấp dịch vụ giúp người dùng DeFi phân bổ tài sản một cách linh hoạt và khuyến khích nắm giữ tài sản lâu dài. Định hướng trong tương lai của Tranchess là tiếp tục phát triển thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ khác và đồng thời mở rộng các blockchain mới.

CÁCH THỨC VẬN HÀNH

TRANCHESS

 

Cách hoạt động của Tranchess có sự đặc biệt hơn các dự án quản lý tài sản khác do cơ chế mà Tranchess sử dụng là cơ chế token hóa qua 3 dạng token khác nhau. Như vậy, dự án có thể đưa ra các gợi ý cho người dùng để chọn ra được các hướng đầu tư phù hợp mà rủi ro thấp.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

TRANCHESS

 

Tranchess cung cấp nhiều quỹ khác nhau, mỗi quỹ có chức năng quản lý một cặp tài sản số riêng biệt. Quỹ đầu tiên được phát hành là Tranchess 1.0, dùng để quản lý giá của cặp BTCB/USDC.

Đặc biệt, trên nền tảng Tranchess có 3 loại token đại diện cho các lợi nhuận mong muốn của nhà đầu tư gồm: QUEEN, BISHOP và ROOK. Trong đó, 1 QUEEN có thể được tách ra 50% BISHOP và 50% ROOK.

QUEEN

QUEEN là token quỹ chính, dùng để theo dõi các chỉ số BTCB. Giá trị tài sản ròng (NAV) của QUEEN có nhiệm vụ theo dõi giá BTC dựa trên cơ sở hoàn toàn tương quan.

Thay vì phải nắm giữ đồng BTC thụ động, người dùng có thể quy đổi BTC lấy token QUEEN thông qua quy trình tạo hoặc mua từ bằng USDC. Khi đó, người dùng sẽ có thể farm token CHESS để gia tăng lợi nhuận. Nắm giữ token CHESS sẽ được giảm các khoản phí thu trên Tranchess.

BISHOP

BISHOP là quỹ phụ được tách ra từ quỹ chính QUEEN. Chủ sở hữu BISHOP sẽ thu được lợi nhuận với mức lãi suất cụ thể hàng tuần. Cụ thể, vào mỗi tuần, giao thức sẽ sử dụng lãi suất cho vay của Venus từ tuần trước đó và tính toán mức trung bình hàng tuần, sau đó thêm phí bảo hiểm được xác định bằng cách bỏ phiếu của cộng đồng. Tổng hai giá trị này sẽ là lãi suất cố định của BISHOP vào tuần tới.

Bên cạnh đó, người dùng cũng không cần khóa token của mình nhưng vẫn có thể hưởng được lợi tức nêu trên.

ROOK

ROOK là nửa còn lại được tách ra từ quỹ chính QUEEN. Đây là một sản phẩm có đòn bẩy nhưng không bắt buộc người dùng phải thanh lý như Margin hay đi vay. Chủ sở hữu token ROOK có thể vay hàng ngày từ quỹ BISHOP để mua quỹ chính theo dõi BTC.

Đổi lại, họ sẽ nhận được tất cả các khoản lãi và lỗ của quỹ chính. Hiểu đơn giản, lợi nhuận của ROOK = lãi và lỗ của quỹ chính – tiền lãi được trả cho BISHOP.

CÁC TÍNH NĂNG CỦA TRANCHESS

Tranchess có các tính năng cơ bản bao gồm: Swap, Primary Market, Staking, Governance. Người dùng có thể hoán đổi QUEEN, ROOK, BISHOP từ USDC trong tính năng Swap. Chức năng Primary Market cho phép người dùng tạo QUEEN token từ BTCB và hoán đổi QUEEN token thành ROOK và BISHOP token theo nhu cầu đầu tư.

Ngoài ra người dùng có thể Staking các token để kiếm thêm thu nhập hoặc sử dụng token quản trị CHESS đóng góp vào các quyết định của dự án.

CHESS TOKEN

Chức năng

  • Quản trị.
  • Staking
  • Người nắm giữ CHESS token sẽ được Tranches hoàn lại 50% các khoản phí mà dự án thu.

Thông tin cơ bản

  • Token: CHESS
  • Rank: #580
  • Circulating supply: 82,546,918
  • Market Cap: $23,458,553
  • Total Token Supply: 300,000,000
  • ATH: $7.91
  • ATL: $0.209680

Allocation

TRANCHESS

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN

Hầu hết các thành viên nhóm Tranchess đến từ các ngân hàng đầu tư, công ty quản lý tài sản và quỹ đầu cơ. Tuy nhiên dự án không công bố cụ thể các thành viên là những ai.