|DỰ ÁN| TỔNG QUAN DỰ ÁN EFINITY (EFI)

EFINITY

EFINITY (EFI) LÀ GÌ?

Efinity (EFI) còn được gọi là nền tảng mạng NFT Cross-chain được quản lý bởi Efinity Token (EFI) và được xây dựng trên Polkadot. Đây là một giao thức thân thiện với người dùng, tạo ra một tương lai mà NFT được sử dụng rộng rãi hơn và dễ tiếp cận hơn.

Dự án Efinity được xây dựng và phát triển bởi Enjin – nhóm đi tiên phong trong ngành Mã thông báo không thể thay thế (NFT), đã tạo ra tiêu chuẩn Mã thông báo ERC-1155 cũng như ra mắt nền tảng đổi mới NFT đầu tiên.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Efinity Parachain

Polkadot là một khuôn khổ blockchain cho phép một mạng lưới các parachain hoàn toàn phi tập trung nơi người dùng có quyền kiểm soát danh tính và dữ liệu của họ

Mạng Polkadot được thiết kế để vận hành hai loại blockchain:

 • Relay Chain:cốt lõi (core) của Polkadot, chịu trách nhiệm về bảo mật, sự đồng thuận và khả năng tương tác chuỗi chéo (cross-chain) của mạng.
 • Parachain: Blockchain độc quyền sử dụng tài nguyên tính toán của Relay Chain để xác nhận rằng các giao dịch là an toàn và chính xác.

Enjin đang cộng tác với nền tảng web3 và xây dựng Efinity trên Polkadot. Chuỗi khối Efinity là một parachain sử dụng trình xác thực Polkadot Relay Chain cho sự đồng thuận, cho phép Efinity có một khuôn khổ kinh tế, dữ liệu và trạng thái độc lập.

EFINITY

Các node của Efinity chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch trên Efinity parachain và mạng thanh toán EFI cho người tham gia. Tuy nhiên, bảo mật được xử lý bởi trình xác thực Polkadot’s Relay Chain, có nghĩa là người dùng cuối của Efinity không phải trả tiền để xác thực.

Nền tảng dựa trên Ethereum của Enjin sẽ tiếp tục được phát triển và các cầu xuyên chuỗi sẽ kết nối cả hai mạng để tương thích hoàn toàn với toàn bộ hệ sinh thái Ethereum.

Phát triển token tiêu chuẩn

Enjin đang phát triển một tiêu chuẩn mã token được gọi là Paratokens cho Polkadot. Tiêu chuẩn sẽ tương thích với parachain, parathread và hợp đồng thông minh, vì vậy nó có thể tương thích với toàn bộ hệ sinh thái Polkadot và Kusama.

Fungible Token có thể xếp chồng lên nhau, có số lượng và vị trí thập phân tùy chọn. Một ví dụ về mã token có thể thay thế được là một tờ 20 đô la – mỗi tờ tiền có giá trị tương đương với một tờ 20 đô la khác.

Khả năng mở rộng

Efinity sẽ xử lý tới 700-1.000 giao dịch mỗi giây dựa trên các điểm chuẩn hiện tại. Để so sánh, mạng Ethereum hiện đang chạy ở mức khoảng 15 TPS. Tối ưu hóa cho mã thời gian chạy Efinity và Polkadot có thể dẫn đến việc tăng TPS trong tương lai.

Các giao dịch được xác nhận trong 6 giây, cho phép thời gian phản hồi nhanh cần thiết cho các ứng dụng chính thống.

Nền tảng phát triển mở

Efinity cho phép các nhà phát triển viết và triển khai các hợp đồng bằng Ink! (một khuôn khổ hợp đồng thông minh toàn cầu tương thích trên tất cả các chuỗi dựa trên Polkadot). Hợp đồng có thể được viết bằng Rust, một ngôn ngữ lập trình phổ biến.

Paratokens trên Efinity có thể di chuyển giữa các parachain trên Polkadot và Kusama bằng cách sử dụng Direct XCMP (truyền thông điệp chuỗi chéo). Điều này mở ra khả năng phát triển và mở rộng của toàn bộ hệ sinh thái Polkadot.

Các nhà phát triển cũng có thể viết code để mở rộng chức năng của paratoken. Các mã token có thể được kết nối với một hợp đồng thông minh để chuyển khoản, mint hoặc các giao dịch khác.

CÁC SẢN PHẨM NỔI BẬT

Được xây dựng dựa trên Polkadot

Enjin đang làm việc với Parity Technologies để phát triển Efinity như một parachain của Polkadot. Việc sử dụng trình xác thực Relay Chain để đồng thuận cho phép Efinity có một khuôn khổ kinh tế, dữ liệu và trạng thái độc lập.

Quản trị

Efinity parachain sử dụng quản trị phi tập trung để bất kỳ ai cũng có thể gửi đề xuất và chủ sở hữu EFI có cơ hội bỏ phiếu cho các đề xuất và biểu quyết để định hướng tương lai của mạng.

Fuel Tank

Fuel Tank là những tài khoản riêng biệt đặc biệt được sử dụng hoàn toàn cho phí giao dịch, cho phép các công ty trợ cấp chi phí cho khách hàng của họ bằng cách gửi mã thông báo EFI vào một Fuel Tank mà họ kiểm soát.

Giao dịch Multisig (Đa chữ ký)

Đa chữ ký cho phép thực hiện đa chuyển khoản, giao dịch, đúc tiền và chế tạo khi có nhiều hơn một ví hoặc mã thông báo tham gia vào giao dịch.

Chế tạo

Chế tạo cho phép sửa đổi các mã thông báo hiện có hoặc tạo mã thông báo mới bằng cách sử dụng Recipe (Công thức).

Cầu nối chéo chuỗi

Mã thông báo được tạo trên các chuỗi khác (ví dụ: ERC-20, ERC-721 và ERC-1155 trên Ethereum) có thể được nhập vào Efinity bằng cách sử dụng cầu nối.

Thị trường buôn bán

Efinity sẽ cung cấp cho người mua và người bán một bộ công cụ mạnh mẽ để tạo và điền đơn đặt hàng cho bất kỳ mã thông báo nào. Mã thông báo không cần phải được niêm yết để bán (hoặc thậm chí tồn tại trên mạng) để nhận được giá thầu.

Tài khoản rời rạc

Tài khoản rời rạc là địa chỉ duy nhất không có khóa cá nhân liên quan. Chúng có thể được sử dụng để tạo các tài khoản chuyên biệt — ví dụ: được các bên liên quan của công ty sử dụng để quản lý an toàn tài sản của công ty.

Efinity Swap (Hoán đổi)

Efinity Swap là một chức năng chuyển đổi tự động để hoán đổi giữa các Paratokens. Bằng cách cho phép chuyển đổi các Paratoken thành các Paratoken khác, các Lệnh đặt giá thầu và Yêu cầu hiện có liên quan đến các Paratoken khác có thể được hoàn thành.

EFI TOKEN

Chức năng

 • Phí giao dịch: được sử dụng cho tất cả các khoản thanh toán phí giao dịch trên mạng Efinity như: chuyển token & Bid/Ask Orders, Bridges, Smart Contracts.
 • Quản trị (Governance)
 • Đặt lệnh trên marketplace: tài khoản đặt lệnh mua sẽ được yêu cầu stake tối thiểu số lượng mã token cần thiết cho đơn đặt hàng lớn nhất của họ.
 • Phí mạng lưới: bất kỳ lệnh mua nào đã thực hiện sẽ trừ khoản phí 2,5% được phân bổ cho bốn nhóm: Collator Pool, Community Pool, Price Discovery Pool, Fuel Tank Pool.
 • Phí cho nhà phát triển (DEV): các nhà phát triển mint NFT có thể đặt một khoản phí tùy chọn cho các đơn đặt hàng trên thị trường (khuyến nghị 2,5%). Điều này có thể được đặt thành mức phí tối đa là 25%.
 • Tài khoản: các tài khoản Discrete có thể được tạo trên chuỗi on-chain bằng cách trả phí giao dịch hoặc đặt mã token EFI.
 • Fuel Tanks:EFI có thể được stake trong Fuel tanks trong một khoảng thời gian cố định. Bằng cách stake, người dùng có cơ hội giảm phí cho tất cả các giao dịch.
 • JumpNet:Người dùng hold token EFI trên JumpNet của Enjin sẽ được giao dịch miễn phí.

Thông tin cơ bản

 • Token: EFI
 • MarketCap: $702,252,923
 • Circulating Supply: 169,857,481
 • Total Token Supply: 2,000,000,000
 • ATH: $3.15
 • ATL: $0.281168

Allocation

EFINITY

HỆ SINH THÁI

EFINITY

Hệ sinh thái Efinity là hệ sinh thái tập trung vào NFT và Collectibles, nên có cấu trúc tương đối lạ, không giống các hệ sinh thái tập trung làm về DeFi. Cụ thể, thì các sàn AMM DEX trên hệ chỉ có tác dụng bootstrap cho thanh khoản của các đồng token dùng để giao dịch thanh toán trong hệ như các stablecoin, coin nền tảng,… Các ứng dụng lending cũng hướng tới việc sử dụng các NFTs làm tài sản thế chấp, và hiện tại cũng chưa xuất hiện nhiều trong hệ.

Ngoài ra, vấn đề của Efinity là việc họ chưa được lên parachain Polkadot, nên các game và collectibles hiện tại vẫn phải hoạt động trên Ethereum, khiến số user và số giao dịch không thể gia tăng.

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN

EFINITY

 

Đội ngũ phát triển Efinity Token (EFI) cũng chính là đội ngũ Enjin, công ty mẹ của Efinity.

 • Maxim Blagov (Co-Founder & CEO tại Enjin): ông là người sáng lập cũng là giám đốc điều hành của Enjin từ năm 2008. Ông tốt nghiệp tại University of Technology Sydney ngành khoa học máy tính. Blagov là một người kín tiếng, và thông tin về anh thì tương đối ít.
 • Witek Radomski(Co-Founder & CTO tại Efinity): ông là đồng sáng lập và là CTO của Enjin từ năm 2009. Một điều thú vị Witek là cha đẻ của mã thông báo ERC – 1155.
 • Caleb Applegate (COO tại Efinity): ông là cố vấn và là COO của Enjin từ năm 2018. Trước đó ông là chủ sở hữu và là nhà sản xuất của Rho Films, chủ sở hữu và giám đốc kinh doanh Minecomplex.
 • Oscar Franklin Tan (CFO & CLO tại Efinity): trước khi làm CFO & CLO cho Enjin, ông tốt nghiệp thạc sĩ Luật trường luật Harvard. Ông từng là cố vấn của Piper, phụ trách pháp lý của DBO Unibank và nhiều vị trí khác.

ROADMAP

Giai đoạn 1:

 • Khởi chạy mã token EFI
 • Jumpnet với cầu nối ERC-1155 và ERC-20
 • Early Adoption Staking
 • Private Sale
 • Public Sale
 • Tiêu chuẩn Paratoken

Giai đoạn 2:

 • Tài khoản Discrete
 • EFI Network Fees & Pools
 • Collator Node Staking
 • Giao dịch Multisig
 • Cầu Polkadot
 • Fuel Tanks

Giai đoạn 3:

 • On-chain Marketplace
 • Chế tạo
 • Quản trị
 • Kho quỹ
 • Hợp đồng thông minh