|DỰ ÁN| PYTH NETWORK – DỰ ÁN XÂY DỰNG TRÊN SOLANA

PYTH

PYTH NETWORK LÀ GÌ?

Pyth Network được xây dựng trên chuỗi khối Solana, là mạng lưới xây dựng một giải pháp oracle thế hệ tiếp theo được thiết kế để đưa dữ liệu HiFi đến DeFi.

Pyth Network tập trung vào dữ liệu liên tục có nguồn gốc ngoài chuỗi và phổ biến dữ liệu đó ở tốc độ dưới giây, đồng thời có tính bảo mật nâng cao.

VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT

Sự phát triển của DeFi yêu cầu dữ liệu thế giới thực có độ trung thực cao, nhạy cảm với thời gian, trực tiếp từ nguồn và có sẵn trên bất kỳ Blockchain L1 nào. Tuy nhiên, dữ liệu thị trường tài chính thường chỉ có thể truy cập được đối với một số tổ chức và người dùng hạn chế. Các thị trường truyền thống thường duy trì sự kiểm soát chặt chẽ và quyền truy cập vào cả nguồn cấp dữ liệu giá trực tiếp và lịch sử. Do đó, chỉ một nhóm người dùng được chọn mới có quyền truy cập vào thông tin kịp thời, chính xác và có giá trị nhất.

PYTH

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Pyth kết nối dữ liệu thị trường có độ trung thực cao từ các nhà giao dịch và sàn giao dịch chuyên nghiệp lớn nhất thế giới với bất kỳ hợp đồng thông minh nào, ở bất kỳ đâu.
 • Pyth Network được thiết kế để chỉ chấp nhận các nhà cung cấp bên thứ nhất. Trong Pyth Network, nhà cung cấp dữ liệu cũng có trách nhiệm duy trì luồng báo giá của riêng mình cho blockchain.
 • Phương pháp tổng hợp của Pyth Network thúc đẩy độ tin cậy và độ chính xác của các nguồn cấp dữ liệu mà không phải hy sinh sự phi tập trung.

THÀNH PHẦN THAM GIA VÀO PYTH NETWORK

3 loại bên liên quan khác nhau sẽ tương tác trong mạng:

 • Các nhà cung cấp cung nguồn cấp dữ liệu giá và đổi lấy một phần phí dữ liệu. Các nhà xuất bản thường là những người tham gia thị trường với quyền truy cập thông tin giá chính xác, kịp thời. Giao thức thưởng cho các nhà xuất bản tương ứng với số lượng thông tin định giá mới mà họ chia sẻ.
 • Người dùng đọc nguồn cấp dữ liệu giá, kết hợp dữ liệu vào hợp đồng thông minh hoặc dApp và tùy chọn thanh toán phí dữ liệu. Người tiêu dùng có thể là các giao thức trên chuỗi hoặc các ứng dụng ngoài chuỗi.
 • Người đại diện stake token trên một sản phẩm và nhà xuất bản cụ thể để kiếm một phần phí dữ liệu để đổi lấy khả năng mất cổ phần của họ nếu dữ liệu cung cấp không chính xác.

Bất kỳ tác nhân nào cũng có thể có nhiều vai trò trong mạng. Ví dụ: nhà xuất bản dữ liệu (hoặc người tiêu dùng) cũng có thể quyết định ủy quyền token để kiếm thêm phí dữ liệu.

CƠ CHẾ CỐT LÕI CỦA PYTH NETWORK

Giao thức Pyth bao gồm 4 cơ chế cốt lõi: 

 • Tổng hợp thông tin giá là sự kết hợp của giá được báo cáo và khoảng tin cậy của các nhà xuất bản riêng lẻ thành một nguồn cấp dữ liệu giá duy nhất và nguồn cấp dữ liệu khoảng tin cậy cho một sản phẩm cụ thể (ví dụ: nguồn cấp BTC / USD). Cơ chế này được thiết kế để tạo ra nguồn cấp dữ liệu giá mạnh mẽ – nguồn cấp dữ liệu có giá không thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi các nhóm nhỏ nhà xuất bản.
 • Khoanh vùng dữ liệu cho phép người ủy quyền Staketoken để kiếm phí dữ liệu. Những người ủy quyền tổng hợp cũng xác định mức độ ảnh hưởng (tỷ trọng) mà mỗi nhà xuất bản có đối với giá tổng hợp. Ngoài ra, cơ chế này xác định xem cổ phần của người ủy quyền có bị cắt giảm hay không. Cuối cùng, cơ chế thu phí dữ liệu từ người tiêu dùng và phân phối một phần cho người ủy quyền (ban đầu được đặt ở mức 80%). Phần còn lại (20%) được chuyển vào nhóm phần thưởng được phân phối giữa các nhà xuất bản.
 • Phân phối phần thưởng xác định tỷ lệ phần thưởng mà mỗi nhà xuất bản kiếm được. Mỗi sản phẩm có một nhóm phần thưởng mà người được ủy quyền có thể tham gia. Cơ chế phân phối phần thưởng ưu tiên thưởng cho các nhà xuất bản nguồn cấp dữ liệu giá chất lượng cao hơn và giảm khả năng các nhà xuất bản không hiểu rõ sẽ kiếm được phần thưởng.
 • Việc quản trị sẽ sử dụng một hệ thống bỏ phiếu bằng coin giúp xác định các thông số cấp cao của ba cơ chế ở trên. Các thông số bao gồm những loại token nào có thể được sử dụng cho phí dữ liệu; những sản phẩm nào được liệt kê trên Pyth; chia sẻ phí dữ liệu được phân bổ cho nhà xuất bản, người ủy quyền và các mục đích sử dụng khác; số lượng token PYTH mà nhà xuất bản phải đặt cược hoặc cho phép gửi khiếu nại đối với một sản phẩm, …

PYTH

PYTH

PYTH TOKEN

Chức năng

 • PYTH là native token của dự án, thực hiện vai trò chủ yếu là quản trị.

Thông tin cơ bản

 • Name: Pyth Network
 • Token Ticker: PYTH
 • Blockchain: Solana
 • Token Standard: SPL
 • Total Supply: 10.000.000.000 $PYTH

Allocation

PYTH

 • On-chain Rewards 22%
 • Ecosystem Participation 33%
 • Team and Advisors 25%
 • Launch Partners 10%
 • Private Sale 10%

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN

PYTH

ROADMAP

 • Phát hành Github mạng Pyth cho công chúng ngay sau khi ra mắt Solana Season Hackathon vào ngày 15 tháng 5.
 • Tích hợp dự án Solfarm này với mạng Pyth Network, và đang theo dõi để tiếp tục tích hợp thêm nhiều hơn các dự án trên Solana.
 • Đã phát hành phiên bản nâng cấp Pyth V2 vào đầu tháng 6, có phương pháp tổng hợp tốt hơn và không gian cho tối đa 32 nhà cung cấp dữ liệu cho một nội dung.